HARDoffice

Logo dizajn, brending i funkcionalan websajt za softversku kompaniju

HARDoffice softverska kompanija koja postoji 30tak godina je sama sebe reklamirala dobrim i pouzdanim programima za poslovanje. Dizajnom smo želeli da ukažemo na profesionalnost, naglasimo sigurnost i pre svega jednostavnost njihovih programskih rešenja.

Izazov
Pomiriti navike starih klijenata u pogledu izgleda starih DOS softvera i pomoći im da premoste tehnološki jaz i nauče kako da koriste nove tehnologije ali i da se otvore za nove klijente, modernizuju već dobra i stabilna programska rešenja i usklade ih sa windows platformom i pređu na online poslovanje uz minimalnu tehničku podršku.

Šta smo pružili
Urađen je kompletan vizuelni identitet firme, logo dizajn, dizajn određenjih programa, setova ikonica i omogućili smo da se 90% posla obavlja putem modernog, jednostavnog i funkcionalnog websajta, kao i da povećaju broj stalnih korisnika, malih i srednjih preduzeća koja koriste njihove programe za vođenje svog poslovanja.

HARDoffice
Zrenjanin


Insinuacije
Stabilno
Od poverenja
Softver
Jednostavno