Razgovori sa Kikiom

Logo dizajn i ime za psihološko savetovalište

Logo i brending je iskorišćen za Instagram profil psihološkog savetovališta koje se bavi pre svega pružanjem podrške ženama sa depresijom i anksioznošću

Razgovori sa Kikom
Crna Gora – Podgorica

Insinuacije
sigurnost
podrška
poverenje
ljubav
zaštita

Previous slide
Next slide