Akademija za prirodu

Ilustracije i dizajn stranica za interaktivni flipbook priručnik

Priručnik za završetak sedmogodišnjeg regionalnog projekta “Akademija za prirodu” sa vizijom da se očuva biodiverzitet na Zapadnom Balkanu.
Veoma važna komponenta Projekta odnosila se na razvijanje obrazovnih programa u zaštićenim područjima i njihove saradnje sa lokalnim školama.

WWF Adria
Beograd

Insinuacije
Edukacija
Posmatranje 
Radost
Ekologija

Koncept i ilustracije u kolaboraciji sa
Danilo Mimović
Jovana Blagojević
Katarina Ćirilović Popović